Sunday, February 22, 2009

沽轆鐵貓武道館

上一次卡斯伯以3:0嬴咗鐵貓托屎掘, 今次挑戰者托托蘿就以14味相挑戰卡斯伯, 睇吓佢能唔能夠挑戰成功先!

Thursday, February 19, 2009

挑戰大少先

大少已經唔再吸引大家喇, post左d相都冇人回應, 輪到我傻pa出場, 睇下有冇人留言先!

Wednesday, February 18, 2009