Sunday, September 28, 2008

火熱動感哈哈蝦!


唔使驚, 阿cret喺大廳

PaPa: 做咩有個塞斗窿喺到吔文吔武呀! 呢度幾時到你話事呀?
細B: 咁呢度係邊個話事先?

Miss Four:呢個細B真係冇有識死, 成日喺度蝦PaPa, 佢都真係有比番幾分薄面阿CRET, 佢都係主要撲去阿Pa度, 走到埋去阿CRET度都會走返轉頭; 不過..... 都係幾分咋, 跑得去幾次過去之後, 見阿Pa唔喺度比佢蝦, 幾大就幾大, 話知你係乜水, 阿cret又點呀, 車!Sunday, September 21, 2008

Friday, September 19, 2008

童年的我一定天真可愛

車姐姐話小朋友大得好快, 一定要影多d相, 我就話我跑得快好多咯!


Sunday, September 14, 2008

中秋節快樂

We wish you a merry 中秋節, we wish you a merry 中秋節, we wish you a merry 中秋節 and a happy ..八月十五!

Saturday, September 06, 2008

找到藉口

Miss Four找到最愛這小鬼的藉口是他醒醒目目, 坐定定的影下相, 又俾抱(大概10分鐘左右啦), 又精乖
Mr. Four找到相機封塵的藉口是他的模特兒十分不合作, 舉起相機的第一張還未搞清楚是甚麼回事, 所以勉強影到開眼的一張相, 其他呢..... 全都是唔比面, 擰mme面, 咋瞓以示對抗!
備註: 大家有心嘞, 你哋見到小鬼幾精神, 佢好似冇事發生過咁呀, 有冇啷啷佢都唔係好在乎咁, 反正都毫無用武之地