Wednesday, October 21, 2009

一家貓嘛

終於影到坐埋一齊喇!
不過大家可以睇到阿諸隻眼成日都單起唔開晒, 好難先影到佢一對眼大晒架喇而家! 你哋睇我阿白同阿標, 好可愛呀!