Sunday, October 21, 2007

專人指點

原來用咗閃光燈之後, 真係差好遠喎! 買咗一直都未用過, 兼且唔識用, 經指點後, 希望日後有改進先!


Wednesday, October 17, 2007

貓版小龍女

唔刃鑽嘅地方都唔瞓, 睇佢就牙煙!

Sunday, October 07, 2007